Pyramidi pasianssi

Perinteisen pasianssin suosittu, hieman haastavampi muunnelma, jossa pelaaja pääsee sekä kokeilemaan onneaan että käyttämään älyään ja taktikoimaan tekemällä pieniä laskutoimituksia.

Pelin alkuperästä lyhyesti

Ensimmäisen kerran pyramidimuotoinen pasianssi julkaistiin Microsoftin toimesta jo vuonna 1991. Tuolloin peli kantoi nimeä Tut’s Tomb. Alkuperäinen nimi on viittaus muinaisen faarao Tutankhamonin kuuluisaan pyramidihautaan. Myöhemmin käyttöön on pelin nimenä yleistynyt pelkkä pyramidi, jolla usein viitataan kaikkiin säännöiltään ja ulkoasultaan toistensa kaltaisiin variaatioihin.

Pelistä on siis olemassa lukuisia muunnelmia, mutta perusperiaate on kaikissa samankaltainen. Esimerkiksi eräs muunnelma, ”King Tut” jatkaa Egypti-teemalla: siinä pyramidin huippukortiksi asetetaan aina patakuningas symboloimaan Tutankhamonia. Useimmiten pelin aloitukseksi pakka kuitenkin sekoitetaan huolellisesti, minkä seurauksena muodostelmaan valikoituvat kortit ovat satunnaisessa järjestyksessä.

Pelin yleiset säännöt

Tavoitteena tässä pelissä on poistaa kortteja pareittain niin, että muodostetun korttiparin yhteenlasketuksi summaksi tulee 13. Käytössä ovat korttipakan tavalliset 52 korttia ilman jokereita. Pelin kokonaisuus muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat pöydällä oleva korttimuodostelma, varapakka ja poistopakka.

Korttien jako

Korttien alkuasetelma pöydällä noudattaa nimensä mukaisesti pyramidin muotoa. Yhteensä tässä pyramidimuodostelmassa on 28 korttia. Huipulla on yksi kortti, jonka alapuolelta löytyy yhteensä kuusi korttirivistöä niin, että korttien määrä kasvaa yhdellä per rivi – alimmalla rivillä on siis seitsemän korttia.

Kortit asetellaan niin, että uuden rivin kortit peittävät osittain edellisellä rivillä olevat, ja ne ovat muodostelmassa kuvapuoli alaspäin lukuunottamatta alinta riviä. Alimman rivin kortit ovat kuvapuoli ylöspäin. Myös pelin edetessä muodostelmassa ”vapautuvat” kortit käännetään kuvapuoli ylöspäin. Jäljelle jäävät 24 korttia ovat pelissä mukana varapakkana, josta pelaaja voi yksitellen nostaa kortteja tavoitteenaan pyramidin purkaminen.Tämän pakan kortit pysyvät koko ajan samassa järjestyksessä, kuvapuoli alaspäin.

Poistopakkaan menevät ne kortit, jotka pelaaja nostaa varapakasta, mutta joita ei voi parittaa. Poistopakan päällimmäistä korttia voi hyödyntää pelissä pareja muodostettaessa.

Pelin kulku

Pyramidiasetelmasta voidaan poistaa vain vapaana olevia kortteja, joiden silmäluvuista muodostuu yhteen laskettaessa summaksi 13. Näin ollen peli alkaa alimmalta riviltä, jonka kortit ovat näkyvillä, kuvapuoliylöspäin – eli vapaana. Vapaana oleva kortti on sellainen, jonka päällä ei ole yhtään korttia. Alimman eli aloitusrivin ”alla” olevat kortit vapautuvat pelaajan käyttöön sitä mukaa, kun pareja alkaa muodostua.

Pareja voivat olla vaikkapa 8 ja 5 tai jätkä ja kakkonen –kuningas muodostaa poikkeuksen pelin korttien paritukseen, koska se on arvoltaan 13, joten sen saa poistaa sekä asetelmasta että pakasta suoraan ja yksittäin. Jätkät ovat arvoltaan 11, kuningattaret 12. Ässä on tässä pelissä aina arvoltaan 1.

Silloin, kun muodostelmassa ei ole näkyvillä kortteja, joista syntyisi pari, pelaaja käyttää apunaan varapakkaa nostamalla siitä kortteja yksitellen ja parittamalla nostetun kortin mahdollisuuksien mukaan muodostelmassa olevien kanssa. Jos tätä varapakasta nostettua korttia ei ole mahdollista parittaa, siirtyy se poistopakkaan. Poistopakasta on näkyvillä (kuvapuoli ylöspäin) ainoastaan päällimmäinen kortti, jonka voi mahdollisuuksien mukaan parittaa muiden korttien kanssa (joko muodostelmassa tai varapakassa). Parin jo muodostaneet kortit poistuvat pelistä kokonaan, eikä niitä voi enää käyttää uudelleen.

Pelin päättyminen

Peli loppuu parhaimmassa tapauksessa siinä vaiheessa, jos ja kun pelaaja onnistuu valloittamaan pyramidin huipun, eli kun kaikki muodostelmassa olleet kortit on saatu poistettua pöydältä. Toisaalta peli voi päättyä myös siinä vaiheessa, kun varapakka on käyty kokonaan läpi, tai kun pelin eteneminen pysähtyy siihen, ettei käytettävissä olevista korteista (mukaanlukien poistopakan päällimmäinen kortti) enää ole mahdollista muodostaa summaa 13.